රෝස සිතුවමක් කොටස් අනුපිලිවෙලින්


මේක තමා ජීනියස්ගේ බ්ලොගියේ පලවෙන නවකතාව..
නවකතාවේ මුල ඉඳල පලවුන කොටස් වල ලින්ක් මෙතන තියනවා
එහෙනම් කට්ටියම රසවිඳින්න

No comments:

Post a Comment